Penzion21

Ubytování

Silvestr je stále volný. Pronájem pouze celého penzionu jako chalupa. V případě zájmu volejte či pište, zašleme podrobnější info :-)

Penzion je uzavřen. Ubytování budeme otevírat 18.4. (Velikonoční svátky)

V našem penzionu nabízíme ubytování zatím ve 4 sice menších, ale nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením. 3 pokoje jsou 2lůžkové a jeden 4lůžkový. Každý pokoj je zařízený v jiném stylu, tak si určitě každý vybere. Všechny pokoje jsou vybaveny navíc TV, minibarem, fénem na vlasy a rychlovarnou konvicí. V ceně ubytování je zahrnuta kontinentální snídaně, wifi připojení k internetu, možnost využití kolárny a parkování pro vaše vozidlo.

Rezervace na jednu noc písemně ani telefonicky NEPŘIJÍMÁME. Pouze osobně na místě. Děkujeme za pochopení.

Není zde možný pobyt pro domácí mazlíčky (jakýkoliv druh a velikost).

Cena ubytování v hlavní sezóně (od 1.6. do 30.9.)

Pokoj pro 2 osoby se snídaní - 600 Kč/osoba/noc.
Pokoj pro jednu osobu 850 Kč se snídaní.
Cena 3. a 4. osoby na 4lůžkovém pokoji + 500 Kč/os./noc

Při obsazení celého penziónu (min. 8 osob) na dobu minimálně 3 večerů sleva ve výši 10%.

Děti do 3 let ZDARMA (v doprovodu dvou dospělých), ale bez nároku na lůžko a snídani, od 4 let do 10 let 50% z ceny (v doprovodu dvou dospělých)

Cena ubytování mimo sezónu (od 29. 3. do 31.5. a od 1.10. do 28.10.)

Pokoj pro 2 osoby se snídaní - 550 Kč/osoba/noc.
Pokoj pro jednu osobu 850 Kč se snídaní.
Cena 3 a 4 osoby na 4lůžkovém pokoji + 450 Kč/os./noc
Při ubytování na 6 nocí máte 7 noc ZDARMA!

Při obsazení celého penziónu (min. 8 osob) na dobu minimálně 2 večerů navíc další sleva ve výši 10%.

Děti do 3 let ZDARMA (v doprovodu dvou dospělých), ale bez nároku na lůžko a snídani, od 4 let do 10 let 50% z ceny (v doprovodu dvou dospělých)
Ceny včetně DPH a pobytové taxy.

Ceny jsou uvedeny se snídaní. Podávání snídaní - od 8.00 do 10.00 hod (dle dohody)

 

 

Check in 14.00

Check out 11.00

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:


1) Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně mailem.
Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:
30 - 15 dnů před příjezdem   25% z celkové ceny ubytování
14 - 7 dnů před příjezdem   50% z celkové ceny ubytování
6 - 2 dny před příjezdem   80% z celkové ceny ubytování
1 den před příjezdem   100% z celkové ceny ubytování
2) V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
4) V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
5) Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
6) Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky,  vrací klientovi zpět částku převyšující storno.


Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1) Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2) Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3) Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

1)Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. října 2013.
2) Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
3) Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
5) Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji
Vesnice roku 2014

Obec Růžová získala zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku v Ústeckém kraji.

Penzion 21, 405 02 Růžová 121, Mobil: +420 721 641 737, Tel.: +412 520 759, email: info@penzion21.cz

design by GRASR.cz, code by Pro-idea s.r.o.