Penzion21

Ubytování

V našem penzionu nabízíme ubytování v jednom podkrovním apartmánu a ve 4 sice menších, ale nadstandardně zařízených pokojích s vlastním sociálním zařízením. 3 pokoje jsou 2lůžkové a jeden 4lůžkový. Každý pokoj je zařízený v jiném stylu, tak si určitě každý vybere. Všechny pokoje i apartmán jsou vybaveny TV, minibarem, fénem na vlasy a rychlovarnou konvicí. Apartmán je navíc samozřejmě zařízen kompletně vybavenou kuchyňskou linkou. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně (částečně bufetová a částečně servírovaná), WIFI připojení k internetu, možnost využití kolárny a parkování pro vaše vozidlo.

Sezóna 1.4. - 31.10. 2021

  Cena za 1 noc při obsazenosti
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 1 přistýlka
Čokoláda 900 Kč 1 380 Kč - - 400 Kč*
Rozmarný 900 Kč 1 380 Kč - - -
Selský 900 Kč 1 380 Kč - - 400 Kč*
Kostička - 1 380 Kč 1 890 Kč 2 390 Kč -
Nebeský - 1 380 Kč 1 890 Kč 2 390 Kč -

 

*Na pokoje Selský a Čokoláda lze umístit provizorní přistýlku, která ale sníží komfort pokoje. V případě zájmu zašleme fotografii uspořádání pokoje po přidání přistýlky a pokoj připravíme po Vašem písemném souhlasu.

Rezervace na jednu noc písemně ani telefonicky NEPŘIJÍMÁME. Pouze osobně na místě - pokud bude pokoj volný. Bude účtován příplatek za jednu noc ve výši 200 Kč/pokoj. Děkujeme za pochopení.

Děti do 3 let za paušální poplatek 200 Kč na pobyt. Bez nároku na lůžko.

Není zde možný pobyt pro domácí mazlíčky (jakýkoliv druh a velikost).

Ceny včetně DPH a pobytové taxy.

Podávání snídaní - od 8.00 do 10.00 hod (dle dohody).

Check in 14.00

Check out 10.30

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

1) Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně mailem.
Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:
30 - 15 dnů před příjezdem 25% z celkové ceny ubytování
14 - 7 dnů před příjezdem 50% z celkové ceny ubytování
6 - 2 dny před příjezdem 80% z celkové ceny ubytování
1 den před příjezdem 100% z celkové ceny ubytování
2) V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
4) V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
5) Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
6) Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, vrací klientovi zpět částku převyšující storno.


Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1) Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2) Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3) Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

1)Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. října 2013.
2) Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
3) Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
5) Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji

Obec Růžová získala zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku v Ústeckém kraji.

Rozhledna roku 2018

Na základě vyhlášené ankety Klubu přátel rozhleden se pyšní Růženka titulem Rozhledna roku 2018.

Penzion 21, 405 02 Růžová 121, Mobil: +420 721 641 737, Tel.: +412 520 759, email: info@penzion21.cz

design by GRASR.cz, code by Pro-idea s.r.o.