Penzion21

Unterkunft

In unserer Pension stehen mittlerweile vier kleinere, jedoch höchst gemütlich eingerichtete Zimmer mit Bad und WC zur Verfügung. Es handelt sich um drei Zweibettzimmer und ein Vierbettzimmer. Jedes Zimmer ist in einem anderen Still eingerichtet, also jeder Gast kann auf seine Kosten kommen. Alle Zimmer sind dazu mit TV, Minibar und Wasserkocher ausgestattet. Im Preis für die Unterkunft ist auch Frühstück, Internetanschluss - WiFi, Nutzen des Radraumes und das Parken des Fahrzeuges eingeschlossen.

Saison 9.4. - 1.11. 2020

  Preis pro Nacht
1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 1 Aufbettung
Čokoláda 900 Kč 1 380 Kč - - 400 Kč*
Rozmarný 900 Kč 1 380 Kč - - -
Selský 900 Kč 1 380 Kč - - 400 Kč*
Kostička - 1 380 Kč 1 890 Kč 2 390 Kč -

 

*Für das Bauern- und Schokoladenzimmer sind provisorische Aufbettungen möglich, wodurch jedoch der Gesamtkomfort des Zimmers beeinträchtigt wird. Bei Interesse senden wir Ihnen gern Fotos des Zimmers mit Aufbettung und bereiten es nach Ihrer schriftlichen Zustimmung für Sie vor.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auch telefonisch keine Reservierungen für nur eine Nacht vornehmen können. Dies ist nur persönlich vor Ort möglich, falls noch ein Zimmer frei ist. In diesem Fall müssen wir jedoch eine zusätzliche Gebühr von 200 Kč/Zimmer erheben. Wir danken für Ihr Verständnis.

Kinder unter 3 Jahren zahlen eine Pauschale von 200 CZK pro Aufenthalt, jedoch ohne Anspruch auf eigenes Bett.

Der Aufenthalt mit Haustierchen (jeder Art und Größe) ist bei uns leider nicht möglich.

Check in 14.00

Check out 10.30

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:


1) Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně mailem.
Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:
30 - 15 dnů před příjezdem   25% z celkové ceny ubytování
14 - 7 dnů před příjezdem   50% z celkové ceny ubytování
6 - 2 dny před příjezdem   80% z celkové ceny ubytování
1 den před příjezdem   100% z celkové ceny ubytování
2) V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
4) V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
5) Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
6) Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky,  vrací klientovi zpět částku převyšující storno.


Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1) Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2) Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3) Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

1)Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. října 2013.
2) Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
3) Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
5) Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Dorf des Jahres 2014 in der Region Ústí nad Labem

Die Gemeinde Růžová gewann das Goldene Band „Dorf des Jahres" in der Region Ústí nad Labem.

Aussichtsturm des Jahres 2018

Na základě vyhlášené ankety Klubu přátel rozhleden se pyšní Růženka titulem Rozhledna roku 2018.

Penzion 21, 405 02 Růžová 121, Mobil: +420 721 641 737, Tel.: +412 520 759, email: info@penzion21.cz

design by GRASR.cz, code by Pro-idea s.r.o.