Penzion21

Unterkunft

Reservierung für eine Nacht schriftlich oder telefonisch erhalten wir nicht. Nur persönlich vor Ort. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

In unserer Pension stehen mittlerweile vier kleinere, jedoch höchst gemütlich eingerichtete Zimmer mit Bad und WC zur Verfügung. Es handelt sich um drei Zweibettzimmer und ein Vierbettzimmer. Jedes Zimmer ist in einem anderen Still eingerichtet, also jeder Gast kann auf seine Kosten kommen. Alle Zimmer sind dazu mit TV, Minibar und Wasserkocher ausgestattet. Im Preis für die Unterkunft ist auch Frühstück, Internetanschluss - WiFi, Nutzen des Radraumes und das Parken des Fahrzeuges eingeschlossen.

Der Aufenthalt mit Haustierchen (jeder Art und Größe) ist bei uns leider nicht möglich.

Preise während der Hauptsaison (vom 01. 07. bis zum  04. 09.)

600,- Kronen/Person/Nacht mit Frühstück im voll belegten Zweibettzimmer ab 2 Nächten
                       
800,- Kronen/Person/Nacht mit Frühstück im halb belegten Zweibettzimmer ab 2 Nächten
                       
500,- Kronen/Person/Nacht mit Frühstück im von 3 oder 4 Personen belegten Vierbettzimmer
                        ab 2 Nächten
                        (bei der Unterkunft nur für eine Nacht Zuschlag in Höhe von 150,- Kronen/Zimmer)

Bei der Belegung der Pension von mindestens 8 Personen ab 2 Nächten -  Preisermäßigung in der Höhe von 10 %.

Die Kinder bis einschließlich 5 Jahre in der Begleitung von mind. zwei Erwachsenen haben die Unterkunft kostenlos,  jedoch ohne Anspruch auf Bett und Frühstück. 
Die Kinder von 6 bis einschließlich 10 Jahre zahlen 50 % des Preises einschl. Frühstück.

Preise während der Nebensaison (vom 25.03. bis zum  30.06. und vom 05.09. bis zum 02.11.)

550,- Kronen/Person/Nacht mit Frühstück im voll belegten Zweibettzimmer ab 2 Nächten
                       
800,- Kronen/Person/Nacht mit Frühstück im halb belegten Zweibettzimmer ab 2 Nächten
                       
450,- Kronen/Person/Nacht mit Frühstück im von 3 oder 4 Personen belegten Vierbettzimmer
                        ab 2 Nächten
                      
Bei der Unterkunft ab 6 Nächten ist die 7. Nacht GRATIS!

Bei der Belegung der Pension von mindestens 8 Personen ab 2 Nächten -  Preisermäßigung in der Höhe von 10 %.

Die Kinder bis einschließlich 5 Jahre in der Begleitung von mind. zwei Erwachsenen haben die Unterkunft kostenlos,  jedoch ohne Anspruch auf Bett und Frühstück. 
Die Kinder von 6 bis einschließlich 10 Jahre zahlen 50 % des Preises einschl. Frühstück.

Alle o. g. Preise verstehen sich zzgl.der gesetzlichen MwSt. und der Aufenthaltstaxe.
Das Frühstück wird von 8.00 bis 10.00 (oder je nach Vereinbarung) serviert.

 

Check in 14.00

Check out 11.00

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:


1) Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně mailem.
Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:
30 - 15 dnů před příjezdem   25% z celkové ceny ubytování
14 - 7 dnů před příjezdem   50% z celkové ceny ubytování
6 - 2 dny před příjezdem   80% z celkové ceny ubytování
1 den před příjezdem   100% z celkové ceny ubytování
2) V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
4) V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
5) Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
6) Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky,  vrací klientovi zpět částku převyšující storno.


Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1) Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2) Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3) Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

1)Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. října 2013.
2) Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
3) Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
5) Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji
Vesnice roku 2014

Obec Růžová získala zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku v Ústeckém kraji.

Penzion 21, 405 02 Růžová 121, Mobil: +420 721 641 737, Tel.: +412 520 759, email: info@penzion21.cz

design by GRASR.cz, code by Pro-idea s.r.o.